Skip to content

Projects co-funded by EU

UAB „Energus Power Solutions“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą

“Išmani modulinė elektros energijos kaupimo sistema”

UAB ,,Energus Power Solutions“ (toliau – ENERGUSPS) užsiima elektros kaupimo, skirstymo ir valdymo įrangos gamyba, prekyba bei teikia konsultavimo paslaugas. Įmonės tikslas – būti inovatyvia ir kokybiškus produktus bei paslaugas siūlančia pasaulinės reikšmės įmone. Įmonės vizija yra žymus rinkos dalies užėmimas energijos kaupimo sprendimų srityje, specialios paskirties produktų nišoje. Šio projekto pagalba įmonė siekia sukurti du naujus ir inovatyvius produktus:

1. Išmanią modulinę elektros energijos kaupimo sistemą (IMEEKS) (1 Produktas).
2. Nenutrūkstamo veikimo  garantijos (angl. 100 % uptime warranty) paslaugą (2 Produktas).
Projekte bus vykdomi tyrimai naudojant mašininio mokymosi metodus, atliekamas šiluminių srautų modeliavimas. Naudojant šių tyrimų rezultatus visuose produkto kūrimo etapuose, bus sukurtas 1 Produktas,  maksimaliai išnaudojantis pramoniniu būdu gaminamų ličio jonų celių savybes. 2 Produkte bus naudojamas dirbtinis intelektas, galintis iš anksto numatyti nusidėvėjimo datą bei būsimus gedimus, kas leis suteikti darbo be sutrikimų garantiją ir toliau gilinti žinias net projektui pasibaigus. Tai vartotojui suteiks galimybę gauti paslaugą, kuri yra unikali pasaulio mastu, nes suteiks galimybę tiek garantiniu laikotarpiu, tiek pogarantiniu laikotarpiu nenutrūkstamai naudoti energijos kaupimo sistemą.

UAB „Energus Power Solutions“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K  priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0108. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Energus Power Solutions“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti Energus Power Solutions inovacinį potencialą, vykdant mokslinius tyrimus ir kuriant naujus produktus sumanios specializacijos srityje.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 249 902,76 EUR.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.