Skip to content

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS “LIETUVIŠKOS PRODUKCIJOS EKSPORTO SKATINIMAS DALYVAUJANT PARODOSE IR SERTIFIKUOJANT APV PRODUKCIJĄ”

2024 m. balandžio 30 d. UAB “Gridup” ir Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra pasirašė projekto „Lietuviškos produkcijos eksporto skatinimas dalyvaujant parodose ir sertifikuojant APV Produkciją“ (Nr. 02-037-K-0010) sutartį, pagal kurią įgyvendina projektą pagal bendrai finansuojamą 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr.05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas)“ programą.

Projekto tikslas – UAB “Gridup” konkurencingumo, tarptautiškumo ir žinomumo didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose, padėsiančiose užmegzti finansiškai naudingus ryšius su potencialiais partneriais ir klientais bei aukštos pridėtinės vertės produkcijos sertifikavimas.

Projektu sprendžiamos problemos – Siekiant sėkmingo savo gaminamos produkcijos eksporto proceso ir teigiamų finansinių rezultatų, būtinos investicijos į savo prekės ženklo, vardo, gaminamos produkcijos viešinimą, pristatymą potencialioms rinkoms ir, svarbiausia, užtikrinimą, kad parduodama produkcija turėtų visus reikalingus saugumo sertifikatus, kurie užtikrintų gaminių kokybę ir galimybę juos saugiau transportuoti. Projekto metu, panaudodama dalinį finansavimą, įmonė turės galimybę savo produkciją pristatyti platesnei specializuotai auditorijai, dalyvaudama tarptautinėse parodose, taip pat atlikti visus reikalingus sertifikavimo procesus, gauti reikiamus sertifikatus parduodamai produkcijai, kurie užtikrins parduodamos produkcijos kokybę ir padės reprezentuoti šalį kaip kokybiškos produkcijos gamintoją ir platintoją.

Projekto veikla –  Sudalyvauti ir pristatyti savo produkciją tarptautinėse parodose, sertifikuoti APV produkciją.

Bendra projekto vertė – 167 089,00 eur Eur, iš jų: ES finansavimas – 83 544,50 Eur.

Projekto veiklų pradžios data – 2024-05-01

Projekto veiklų pabaigos data – 2026-04-30

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.


UAB „Energus Power Solutions“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą

“Išmani modulinė elektros energijos kaupimo sistema”

UAB ,,Energus Power Solutions“ (toliau – ENERGUSPS) užsiima elektros kaupimo, skirstymo ir valdymo įrangos gamyba, prekyba bei teikia konsultavimo paslaugas. Įmonės tikslas – būti inovatyvia ir kokybiškus produktus bei paslaugas siūlančia pasaulinės reikšmės įmone. Įmonės vizija yra žymus rinkos dalies užėmimas energijos kaupimo sprendimų srityje, specialios paskirties produktų nišoje. Šio projekto pagalba įmonė siekia sukurti du naujus ir inovatyvius produktus:

1. Išmanią modulinę elektros energijos kaupimo sistemą (IMEEKS) (1 Produktas).
2. Nenutrūkstamo veikimo  garantijos (angl. 100 % uptime warranty) paslaugą (2 Produktas).
Projekte bus vykdomi tyrimai naudojant mašininio mokymosi metodus, atliekamas šiluminių srautų modeliavimas. Naudojant šių tyrimų rezultatus visuose produkto kūrimo etapuose, bus sukurtas 1 Produktas,  maksimaliai išnaudojantis pramoniniu būdu gaminamų ličio jonų celių savybes. 2 Produkte bus naudojamas dirbtinis intelektas, galintis iš anksto numatyti nusidėvėjimo datą bei būsimus gedimus, kas leis suteikti darbo be sutrikimų garantiją ir toliau gilinti žinias net projektui pasibaigus. Tai vartotojui suteiks galimybę gauti paslaugą, kuri yra unikali pasaulio mastu, nes suteiks galimybę tiek garantiniu laikotarpiu, tiek pogarantiniu laikotarpiu nenutrūkstamai naudoti energijos kaupimo sistemą.

UAB „Energus Power Solutions“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K  priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0108. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Energus Power Solutions“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti Energus Power Solutions inovacinį potencialą, vykdant mokslinius tyrimus ir kuriant naujus produktus sumanios specializacijos srityje.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 249 902,76 EUR.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.